Do’s and don’ts voor leidinggevenden per fase

Je bent als leidinggevende heel hard bezig met jouw team om het naar de volgende fase te brengen. Vandaar dat ik dacht: misschien kan ik jou nog een beetje helpen. Daarom dit keer een artikel over welk gedrag je juist wel en welk gedrag je juist niet moet inzetten in de verschillende fasen van teamontwikkeling.

Forming Fase

Vooral niet doen (don’ts) Vooral wel doen (do’s)
Geen politieagent of postbode spelen Creëer structuur
Afspraken niet nakomen (is in iedere fase niet handig, maar in deze vooral niet!) Zorg voor heldere procedures
Reactief leidinggeven Teamgericht aansturen (niet individueel)
Direct aansturen op individuen Binding creëren

 Storming fase

Vooral niet doen (don’ts) Vooral wel doen (do’s)
Sturen op inhoud Hier en nu situaties benutten
Brandjes blussen Feedback op elkaar gewoner maken
Je laten betrekken bij het oplossen van problemen Inzicht geven in elkaars gedrag
Zelf de kar trekken Veiligheid creëren

 Norming fase

Vooral niet doen (don’ts) Vooral wel doen (do’s)
(weer) Teveel inhoudelijk worden Trots zijn op het team en dat laten blijken
Het stimuleren van feedback geven loslaten Team normen laten bepalen door het team
Afspraken maken met individuen Inhoud loslaten, alleen interactie begeleiden
Zaken persoonlijk benaderen in plaats van zakelijk Spreek het team aan en vertrouw dat ze zelf regelen hoe en wat

 Performing fase

Vooral niet doen (don’ts) Vooral wel doen (do’s)
Zaken doen die hierboven staan beschreven De coachvraag van je team volgen
Je richten op teamdoelstellingen en gemaakte afspraken
Zorg dat er oog blijft voor de blinde vlekken in de organisatiecultuur
Trots zijn en genieten!

Ik wens je veel succes en werkplezier met alle do’s! Word je bewust van eventuele don’ts en kijk hoe je deze stap voor stap kunt inwisselen voor do’s!

Laat gerust weten wat je van dit artikel vindt!

Mocht je vragen hebben over teamontwikkeling, stel ze mij gerust! Wie weet schrijf ik dan een volgende keer over jouw vraag!

nathalie@oerkrachtadvies.nl of 06-21221948.

Wil je weten hoe jouw medewerkers de organisatie op jouw afdeling ervaren? Check www.happypeoplescan.nl en vraag vrijblijvend een voorbeeldrapportage aan.

 

Fijne dag!

Nathalie Eillebrecht

Teamcoach Oerkracht Advies