Teamontwikkeling

Mijn ervaring is dat teams niet altijd hun optimale vermogen gebruiken. Samenwerken binnen een team vraagt ook nogal wat van de individu. Tenslotte heb je allemaal je eigen werkwijze, gedachten en kwaliteiten. Om van een losse groep mensen een effectief werkend team te maken maak ik gebruik  van verschillende interventies. Tijdens een intakegesprek, kijken we samen waar het team nu staat en waar het naar toe wilt. Aan de hand van verschillende factoren zal ik adviseren welke interventie het meest geschikt is. Hieronder een omschrijving van verschillende interventies die ik inzet.

Teamcoaching

Tijdens een teamcoaching traject maak ik het team bewust van hun optimale vermogen. Dit doe ik door ze inzicht te geven in hun effectieve patronen en niet effectieve patronen in samenwerking en communicatie. Zodra het bewustzijn van hun optimale vermogen inzichtelijk is, kan een team effectiever en met meer plezier (samen)werken.

Lees meer

Happy People Scan

Deze scan maakt in een kort en bondig rapport duidelijk waar de verschillende mensen binnen een team tevreden mee zijn (wat dus al goed geregeld is) en waar ze niet tevreden mee zijn (wat er nog beter kan) en waar ze dus mee aan de slag willen. Dit is gelijk de kracht van deze scan: het zet aan tot gewenste veranderingen vanuit het team zelf. Hiermee is draagvlak al een feit.

De Happy People Scan is in te zetten voor meerdere redenen:

  • Om zicht te krijgen in de behoeften van de verschillende medewerkers
  • Als nulmeting bij een verandertraject
  • Om draagvlak bij veranderingen te creëren
  • Om inzicht te krijgen in verloop en ziekteverzuim
  • Om de ontwikkeling van een team te volgens tijdens een bepaald traject
  • Bij het creëren van meer eigen verantwoordelijkheid binnen een team
  • Bij het opzetten van zelfsturende/ zelforganiserende teams
  • Als medewerkers tevredenheidsonderzoek gebaseerd op organisatiethema’s

Lees meer

Trainingen

Soms is aanvulling van kennis nodig voor een team om een volgende stap te kunnen zetten. Door mijn uitgebreide werkervaring ben ik in staat om trainingen op verschillende gebieden te verzorgen en te ontwikkelen.

De trainingen schrijf ik op maat, dit wil zeggen afgestemd op cultuur, leerwens en het huidige niveau van het team. Trainingen die ik kan verzorgen zijn trainingen op het gebied van communicatie, leiderschap, persoonlijke effectiviteit en time management.

Lees meer

Intervisie

Intervisie is een manier om gezamenlijk met en van collega’s te leren van vragen en problemen uit de dagelijkse werkpraktijk. Tijdens de bijeenkomst brengen deelnemers vraagstukken in, in de vorm van cases. Deze ervaringen worden stuk voor stuk besproken volgens een vaste structuur. De anderen denken mee, geven feedback, suggesties en oplossingsrichtingen. Tot slot formuleert de eigenaar van de casus welke punten hij heeft opgestoken en wat hij er in de praktijk mee gaat doen.

Hierdoor leert men als team hulp te vragen, te luisteren, feedback te geven en te ontvangen, zaken gezamenlijk op te lossen en dus meer eigen verantwoordelijkheid te nemen als team.

Lees meer