Energie genereren in de performing fase

Wow! Jouw team is aangekomen in de performing fase; de vierde en laatste fase!

In deze fase wordt met teamrollen flexibel en functioneel omgegaan, de groepsenergie komt geheel ten goede van de taak. Medewerkers hebben een duidelijk inzicht in de doelen van het team en staan hier ook gezamenlijk achter. Het team functioneert nu als een echte eenheid. Het werken in het team is plezierig en gaat als vanzelf.

MAAR door allerlei factoren kan een goed functionerend team weer terugvallen in een vorige fase. Het is wellicht een open deur, maar die trap ik altijd graag even in: je doel bereiken is één, maar het behouden is dan de nieuwe uitdaging.

Dus in deze fase is het van belang dat het team een weg vindt waarin ze structureel met elkaar overleggen over de vraag: hoe staan we ervoor? Staan we nog daar waar we willen staan en voelt iedereen dit zo? Zodra er afwijkingen worden geconstateerd, gelijk actie ondernemen.

Ook is het van belang dat ze kijken naar welke innovaties er door te voeren zijn. Werken in een team in de performing fase genereert energie door deze manier van samenwerken. Oftewel het werken kost geen energie, maar levert energie. Wie wil dat nu niet?

In deze fase is intervisie een mooi instrument om in te zetten.

Intervisie is een manier om gezamenlijk met en van collega’s te leren van vragen en problemen uit de dagelijkse werkpraktijk. Tijdens de bijeenkomst brengen deelnemers vraagstukken in, in de vorm van cases. Deze ervaringen worden stuk voor stuk besproken volgens een vaste structuur. De anderen denken mee, geven feedback, suggesties en oplossingsrichtingen. Dit kan het team zelf oppakken of ze kunnen gebruik maken van een externe coach die ervoor zorgt dat er oog blijft voor de blinde vlekken in de organisatiecultuur.

Ik wens je veel succes en werkplezier in deze fase!

Laat gerust weten wat je van dit artikel vindt!

Heb je vragen over de verschillende fasen van ontwikkeling van een team, stel ze mij gerust! nathalie@oerkrachtadvies.nl of 06-21221948.

Wil je weten hoe jouw medewerkers de organisatie op jouw afdeling ervaren? Check www.happypeoplescan.nl en vraag vrijblijvend een voorbeeldrapportage aan.