Intervisie

Intervisie kan worden gebruikt voor het oplossen van problemen die door een deelnemer ingebracht worden. Deze methode levert daarom een bijdrage aan het vergroten van het probleemoplossend vermogen. De inbrenger combineert de verschillende invalshoeken, deskundigheden en ervaringen van collega’s en vakgenoten om tot nieuwe aanpakken, oplossingen en inzichten te komen. Intervisie levert ook een bijdrage aan de ontwikkeling van de reflectieve vaardigheden van groepsleden.

Inzichten en denkprocessen die ten grondslag liggen aan concrete gebeurtenissen in de dagelijkse werksituatie worden gezamenlijk onderzocht, geëvalueerd en expliciet gemaakt. De deelnemers aan intervisie krijgen hierdoor meer greep op hun eigen leerprocessen en denkprocessen, hetgeen vervolgens de effectiviteit van het handelen ten goede komt. Goede communicatieve vaardigheden vormen het fundament van leerzame en geslaagde intervisiebijeenkomsten.

Als begeleider ondersteun ik het communicatieproces door gerichte interventies en zorg er daardoor ook voor dat de communicatietechnieken van de deelnemers verder tot ontplooiing komen.